C22b to dwustrefowa taryfa dzieląca dobę na godziny nocne i dzienne. Jest przeznaczona dla małych i średnich firm, które korzystają z sieci energetycznej o mocy umownej przekraczającej 40 kilowatów. Korzysta z niej wiele firm i oszczędza. Warto dowiedzieć się, czym taryfa C22b różni się od innych taryf C2x (C21 i C22a).

C22b a C22a

W taryfie C22b doba jest podzielona na godziny „nocne” i „dzienne”. Bardzo często dostawcy wprowadzają również tańszą taryfę w godzinach popołudniowych, na przykład od 13.00-15.00. W taryfie C22a dzień dzieli się z kolei na godziny szczytu i godziny poza szczytem. Obie są przeznaczone dla firm korzystających z mocy umownej powyżej 40 kilowatów. Główną różnicą jest długość trwania tańszej strefy. Ta dla C22a jest dłuższa niż dla C22b.

W pierwszej trwa od 21.00 do 8.00 i od 11.00 do 17.00, w drugiej jest to jedynie do dziesięciu godzin dziennie (na przykład od 22.0 do 6.00 i popołudniu od 12.00 do 14.00). W taryfie C22a wyższą cenę zapłacimy w godzinach szczytu – po nich przez 17 godzin zaoszczędzimy. Warto jednak zaznaczyć, że wcale nie oznacza to, że pierwsze rozwiązanie jest korzystniejsze. W taryfie C22b prąd jest dużo tańszy. W celu dokładnego sprawdzenia, jak przekładałoby się to na rachunki, najlepiej wykonać pomiary o pięciu różnych porach dnia (rano, około godziny 12.00-13.00, około godziny 14.00-15.00, wieczorem i znowu rano) i indywidualnie przemnożyć otrzymane wartości przez odpowiednie ceny.

C22b a C21

Kolejną taryfą z grupy C2x jest C21. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku różnicy między taryfami C22a i C22b, również tutaj główna polega na liczbie stref. C21 jest taryfą całodobową, w której cena megawatogodziny nie ulega zmianie w zależności od godziny zużycia prądu. C21 jest dedykowana przede wszystkim średnim przedsiębiorstwom, które w odróżnieniu do tych korzystających z taryfy C22b, najwięcej energii zużywają w ciągu godzin szczytu. Rozwiązanie jest dla nich szansą na uniknięcie opłat związanych z wysokimi cenami energii w dzień.

Add Your Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *